Social Icons

Zanimljivi čokoladni vlak

čokoladni vlak


Zanimljiva atrakcija, odnosno čokoladna kompozicija izložena je krajem 2012. godine u Briselu. Zanimljiva maketa vlaka sa vagonima napravljena je od 1.285 kilograma čokolade. Ovaj "slatki" vlakić uveden je u  Guinness-ovu knjigu rekorda, kao naveća maketa vlaka napravljenog od čokolade.Galeriju slika ove čokoladne atrakcije pogledajte na portalu U prolazu